ДКЦ I Велико Търново ЕООД
5000 гр. Велико Търново, ул. Марно Поле №21
За информация и записвания - Информационен център, телефон: 062/621 960, 062/660 202

Начало | Лекари-специалисти | Цени | Изследвания | Профил на купувача | Връзки
Лекари-специалисти | Кабинети | Медицински дейности

Лекар: д-р Миладин Ковачев
Специалност: Акушерство и гинекология
УИНЛ: 0500001242
Кабинет в ДКЦ I В.Т.: 324
Тeлефон в кабинета:
Личен телефон:

Лекар специалист по АГ с дългогодишна практика и специализация.

ДКЦ I Велико Търново ЕООД, направено от n.no